برادر قاضی منصوری: چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند 🔸برادر قاضی منصوری گفت: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ماست، امیدواریم با اعلام گزارش از سوی دادستانی رومانی، به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود. 🔸درباره فیلم اعلامی دادستان تهران از حادثه، نه وزارت امور خارجه و نه دستگاه قضایی، خانواده ما […]

برادر قاضی منصوری: چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند

🔸برادر قاضی منصوری گفت: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ماست، امیدواریم با اعلام گزارش از سوی دادستانی رومانی، به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود.

🔸درباره فیلم اعلامی دادستان تهران از حادثه، نه وزارت امور خارجه و نه دستگاه قضایی، خانواده ما را در جریان هیچ یک از این اخبار نگذاشتند.

🔸اصلاً چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند اگر تمایل داشت همانطور که دادستان رومانی گفته بود، می‌توانست نیاید. کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند./ایلنا