میزان خطای پیامک های کشف‌ حجاب چقدر است؟ 👤فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 🔹در یک طرح گسترده که در کل کشور انجام می‌شود، ممکن است خطا یا اشتباه هم وجود داشته باشد. 🔹ما در مراجعه مردم عزیز به پلیس درباره پیامک‌های دریافتی، ملاک را صحبت‌ها و اظهارات مردم می‌دانیم و این‌طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم […]

میزان خطای پیامک های کشف‌ حجاب چقدر است؟

👤فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

🔹در یک طرح گسترده که در کل کشور انجام می‌شود، ممکن است خطا یا اشتباه هم وجود داشته باشد.

🔹ما در مراجعه مردم عزیز به پلیس درباره پیامک‌های دریافتی، ملاک را صحبت‌ها و اظهارات مردم می‌دانیم و این‌طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم حتما آن‌ها مرتکب کشف‌حجاب در خودرو شده‌اند.

🔹 در اکثر موارد هم ملاک ما همین نظرات مردم است و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

🔹میزان خطاها در اجرای این طرح مثلا ممکن است یک یا دو درصد باشد./ روزنامه خراسان