نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور: 🔹قیمت گوشت در بازار ۵ هزار تومان کاهش داشته است، هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۵ هزار تومان به مغازه دار و ۱۱۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. 🔹قیمت هر کیلو دام زنده […]

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور:

🔹قیمت گوشت در بازار ۵ هزار تومان کاهش داشته است، هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۵ هزار تومان به مغازه دار و ۱۱۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.

🔹قیمت هر کیلو دام زنده ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان است، با رکود حاکم بر بازار، قیمت دام زنده نسبت به هفته‌های اخیر ۲ هزار تومان کاهش یافته است.