کوهکن فعال سیاسی اصولگرا: رئیسی در شورای وحدت اصولگرایان شرکت نمی‌کند/ او نقشی در ۱۴۰۰ ندارد 🔹آقای رئیسی در مدت مسئولیت اخیرشان تمام تمرکزش بر قوه قضائیه بوده است 🔹برداشت من این است که او در شورای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات۱۴۰۰ حضور نخواهد داشت و فعالیتی نخواهد کرد./اعتمادآنلاین

کوهکن فعال سیاسی اصولگرا: رئیسی در شورای وحدت اصولگرایان شرکت نمی‌کند/ او نقشی در ۱۴۰۰ ندارد

🔹آقای رئیسی در مدت مسئولیت اخیرشان تمام تمرکزش بر قوه قضائیه بوده است

🔹برداشت من این است که او در شورای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات۱۴۰۰ حضور نخواهد داشت و فعالیتی نخواهد کرد./اعتمادآنلاین