فاصله اجساد بیماران مبتلا به کرونا از منبع آب‌های زیرزمینی محققان موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردند: ▫️اگر تعداد اجساد چهار و یا کمتر است، فاصله از منبع آب‌های زیرزمینی ۲۰۰ متر؛ اگر اجساد پنج تا ۶۰ عدد هستند، فاصله از منبع آب‌های زیرزمینی ۲۵۰ متر و اگر تعداد […]

فاصله اجساد بیماران مبتلا به کرونا از منبع آب‌های زیرزمینی

محققان موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردند:
▫️اگر تعداد اجساد چهار و یا کمتر است، فاصله از منبع آب‌های زیرزمینی ۲۰۰ متر؛ اگر اجساد پنج تا ۶۰ عدد هستند، فاصله از منبع آب‌های زیرزمینی ۲۵۰ متر و اگر تعداد اجساد ۶۰ یا بیشتر است این فاصله باید ۳۵۰ متر باشد.

▫️اگر در هر صد متر مربع ۱۲۰ جسد به خاک سپرده شوند فاصله‌ی آن‌ها از منبع آب‌های زیرزمینی باید ۳۵۰ متر باشد. کف قبر باید حداقل دو متر بالای آب‌های زیرزمینی باشد./ ایسنا