به گزارش «نبض بانک» یک کارشناس اقتصادی از بهبود شرایط بورس اظهار ناامیدی کرد و گفت طلا و دلار و سکه همچنان گران خواهند شد. دلار اکنون در مرز 30 هزار تومانی و سکه در مرز 14 میلیون تومان است. بهای هر گرم طلا نیز در مرز یک میلیون و نیم تومان است. قرار است […]

آینده قیمت طلا و دلار !

به گزارش «نبض بانک» یک کارشناس اقتصادی از بهبود شرایط بورس اظهار ناامیدی کرد و گفت طلا و دلار و سکه همچنان گران خواهند شد. دلار اکنون در مرز 30 هزار تومانی و سکه در مرز 14 میلیون تومان است. بهای هر گرم طلا نیز در مرز یک میلیون و نیم تومان است. قرار است

به گزارش «نبض بانک» یک کارشناس اقتصادی از بهبود شرایط بورس اظهار ناامیدی کرد و گفت طلا و دلار و سکه همچنان گران خواهند شد.

دلار اکنون در مرز 30 هزار تومانی و سکه در مرز 14 میلیون تومان است.

بهای هر گرم طلا نیز در مرز یک میلیون و نیم تومان است.

قرار است مجلس و دولت با کمک هم از صندوق توسعه ملی که مربوط به آیندگان است به شکست خوردگان بورس کمک کنند.

قالیباف رییس مجلس نیز گفت برندگان بورس و بزرگان بورس باید خسارت بازندگان خرد را جبران کنند