امیرحسین تبیانیان درباره وضعیت فروش و دلیل تأخیر در عرضه نفت‌خام در بورس انرژی اظهار کرد: ما فقط مرداد ماه تعویق داشتیم و بیشتر عرضه فرآورده را در دستور کار قرار دادیم. عرضه نشدن این کالا در ماه قبل دلیل خاصی نداشت، اگرچه مشتری هم نداشتیم. وی خاطرنشان کرد: عرضه مربوط به شهریور ماه روز […]

امیرحسین تبیانیان درباره وضعیت فروش و دلیل تأخیر در عرضه نفت‌خام در بورس انرژی اظهار کرد: ما فقط مرداد ماه تعویق داشتیم و بیشتر عرضه فرآورده را در دستور کار قرار دادیم. عرضه نشدن این کالا در ماه قبل دلیل خاصی نداشت، اگرچه مشتری هم نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: عرضه مربوط به شهریور ماه روز چهارشنبه هفته جاری _۲۶ شهریور_ خواهد بود.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی تصریح کرد: نحوه عرضه نفت هیچ تغییری نداشته و طبق روال قبل هریک از گریدها ماهانه به میزان یک میلیون بشکه عرضه خواهد شد.

وی درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس نیز گفت: در این خصوص هنوز دستورالعمل و زمان عرضه به ما ابلاغ نشده است.