خبر بد بریتیش پترولیوم در مورد آینده صنعت نفت
خبر بد بریتیش پترولیوم در مورد آینده صنعت نفت
پیام این گزارش، بر اساس رسانه ها، این است که مصرف نفت هرگز به سطح قبل از شیوع کرونا باز نخواهد گشت، و نه فقط به دلیل این بیماری بلکه به دلیل عواملی که مدتها قبل از شیوع ویروس کرونا در این امر نقش بازی کرده اند.

به گزارش “نبض انرژی” ، غول نفتی بریتیش پترولیوم (بی‌پی) در گزارش چشم انداز سالانه انرژی خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که جهان از دوره افزایش تقاضای نفت خام عبور کرده است.

پیام این گزارش، بر اساس رسانه ها، این است که مصرف نفت هرگز به سطح قبل از شیوع کرونا باز نخواهد گشت، و نه فقط به دلیل این بیماری بلکه به دلیل عواملی که مدتها قبل از شیوع ویروس کرونا در این امر نقش بازی کرده اند.

این شرکت در گزارش خود نوشت: تقاضا برای نفت طی 30 سال آینده کاهش می یابد. مقیاس و سرعت این کاهش ناشی از افزایش کارایی و برقی کردن حمل و نقل جاده ای است.

در این گزارش، شرکت بی پی سه سناریو برای آینده تقاضای نفت را بررسی می کند: تجارت معمول، سریع و صفر خالص.  هیچ یک از آنها رشد درازمدت تقاضای نفت را پیش بینی نمی کنند.

خوش بینانه ترین مورد – از دیدگاه صنعت نفت – سناریوی تجارت معمول است که پیش بینی می کند تقاضا از تاثیرات ناشی از شیوع کرونا بهبود خواهد یافت، اما تا چند سال آینده سطح تقاضا تغییر نخواهد کرد و بعد از آن شروع به کاهش خواهد کرد.

با این حال، این سناریو که فرض می کند سیاست دولت ها با رویکردهای اخیر اتخاذ شود، محتمل ترین سناریو نیست. بسیاری از دولت ها به اجرای برنامه های سختگیرانه محیط زیستی متعهد شده اند که منجر به اعمال سیاست های بسیار سریعتر خواهد شد.

به گفته شرکت بریتیش پترولیوم، اگر این سناریوها اجرا شود، تقاضای نفت هرگز به سطح قبل از شیوع کرونا باز نخواهد گشت. این بدان معناست که تقاضا در سال 2019 و در سطح حدود 100 میلیون بشکه در روز به اوج خود رسیده است.

بر اساس سناریوی سریع بی پی، تقاضا برای سوخت های مایع کاهش خواهد یافت و تا سال 2050 به 55 میلیون بشکه در روز می رسد، همچنین این سناریو کاهش 70 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف انرژی را تا آن سال نشان می دهد.

طبق سناریو صفر خالص، میزان تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2050، 95 درصد کاهش می یابد که در نتیجه تقاضای سوخت مایع به 30 میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.