دلار آزاد ارزان‌تر از صرافی‌ها شد 🔸 قیمت دلار در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی با کاهش ۶۰۰ تومانی نسبت به دیروز ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شده درحالی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۶ هزار تومان است. 🔸 قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۶۰۰ تومانی معادل ۳۱ هزار و ۵۰ […]

دلار آزاد ارزان‌تر از صرافی‌ها شد

🔸 قیمت دلار در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی با کاهش ۶۰۰ تومانی نسبت به دیروز ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شده درحالی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۶ هزار تومان است.

🔸 قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۶۰۰ تومانی معادل ۳۱ هزار و ۵۰ تومان و قیمت خرید یورو ۳۱ هزار تومان تعیین شده است./تسنیم