آخرین قیمت ۳۱۳ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۷۷ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۸۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند و نمادهای «فولاد», «خودرو» و «فملی» در گروه پربیننده‌ترین‌های بورس قرار گرفتند. […]

آخرین قیمت ۳۱۳ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۷۷ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۸۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند و نمادهای «فولاد», «خودرو» و «فملی» در گروه پربیننده‌ترین‌های بورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسید.