بر اساس آمار موجود، متوسط ارتفاع بارندگی‌ها در این مدت 317 میلی‌متر بوده که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته 341.2 میلی‌متر، میانگین 11 ساله 230 میلی‌متر و میانگین بلندمدت 248.3 میلی‌متر بوده است. بنا بر این گزارش، بیشترین ارتفاع بارندگی‌های امسال با 485 میلی‌متر مربوط به حوضه آبریز دریای خزر و کمترین […]

بر اساس آمار موجود، متوسط ارتفاع بارندگی‌ها در این مدت 317 میلی‌متر بوده که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته 341.2 میلی‌متر، میانگین 11 ساله 230 میلی‌متر و میانگین بلندمدت 248.3 میلی‌متر بوده است.

بنا بر این گزارش، بیشترین ارتفاع بارندگی‌های امسال با 485 میلی‌متر مربوط به حوضه آبریز دریای خزر و کمترین آن با 148.6 میلی‌متر مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق است. در این مدت همچنین ارتفاع بارش‌ها در حوضه‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان 449.7 میلی‌متر، قره قوم 291.7 میلی‌متر و فلات مرکزی 232.5 میلی‌متر بوده است.

بر اساس این آمار، میزان بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی امسال 366.1 میلی‌متر بوده که با 26 درصد بیشترین اختلاف را نسبت به سال آبی گذشته دارد.

این گزارش می‌افزاید، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم 6 حوضه اصلی آبریز منابع آب ایران هستند.