صادرات گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) برای دومین ماه پیاپی در سپتامبر امسال افزایش یافت، این افزایش برای نخستین بار از ماه ژانویه تاکنون رخ داده و در پی افزایش قیمت‌های گاز پدید آمده و این شرایط خریداران را وادار به بازگرداندن محموله‌های لغو شده کرده است. قیمت گاز اروپا و آسیا در ماه گذشته […]

صادرات گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) برای دومین ماه پیاپی در سپتامبر امسال افزایش یافت، این افزایش برای نخستین بار از ماه ژانویه تاکنون رخ داده و در پی افزایش قیمت‌های گاز پدید آمده و این شرایط خریداران را وادار به بازگرداندن محموله‌های لغو شده کرده است.

قیمت گاز اروپا و آسیا در ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت و سبب شد صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده از پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه خود در ماه ژوئیه – ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز – افزایش یابد و در ماه اوت به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. انتظار می‌رود صادرات ال‌ان‌جی آمریکا در ماه سپتامبر به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.

پیش از آن، صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده از مارس تا ژوئیه هر ماه کاهش می‌یافت، زیرا ویروس کرونا سبب تضعیف تقاضا شد و قیمت‌ها سقوط کرد و خریداران محموله‌ها را لغو کردند.