فدراسیون والیبال چین تصمیم گرفت تا لیک این کشور بدون حضور بازیکنان خارجی آغاز شود. به این ترتیب بازیکنانی که با تیم‌های چینی قرارداد امضا کرده بودند در حال حاضر به عنوان بازیکن آزاد شناخته می‌شوند. ستاره‌هایی همچون مت اندرسون، اوروس کوواچویچ، سعید معروف و تین اورناوت نفراتی هستند که به عنوان بازیکن آزاد شناخته […]

فدراسیون والیبال چین تصمیم گرفت تا لیک این کشور بدون حضور بازیکنان خارجی آغاز شود. به این ترتیب بازیکنانی که با تیم‌های چینی قرارداد امضا کرده بودند در حال حاضر به عنوان بازیکن آزاد شناخته می‌شوند.

ستاره‌هایی همچون مت اندرسون، اوروس کوواچویچ، سعید معروف و تین اورناوت نفراتی هستند که به عنوان بازیکن آزاد شناخته می‌شوند و فصل پیش‌رو را در لیگی غیر از چین سپری خواهند کرد.

سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با چند پیشنهاد از لیگ‌های معتبر اروپایی روبرو است و باید دید که در نهایت به کدام یک از آنها پاسخ مثبت خواهد داد.