صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان 🔸رییس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند ۹۷ گلستان خبر داد. 🔸 ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸ بود که رییس دستگاه قضایی پس از وقوع سیل گلستان به این استان سفر کرد. وی در جلسه شورای اداری استان گلستان با تاکید بر لزوم توجه به […]

صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان

🔸رییس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند ۹۷ گلستان خبر داد.

🔸 ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸ بود که رییس دستگاه قضایی پس از وقوع سیل گلستان به این استان سفر کرد. وی در جلسه شورای اداری استان گلستان با تاکید بر لزوم توجه به ترک فعل ها گفته بود: بدون رعایت هیچگونه خط قرمزی باید با تخلفات مرتبط با سیل اخیر برخورد شود.

🔸هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان در گفت وگو با میزان :

🔸پرونده مربوط به سیل گلستان ۱۱ متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه ای سازمان بازرسی با بیش از دو هزار صفحه مستندات، برای مدیرعامل وقت آب منطقه ای استان گلستان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده ۵۹۸ کیفرخواست صادر شد.

🔸 برای سایر متهمان پرونده نیز که از مدیران زیرمجموعه های برخی ادارات استان گلستان بودند بر اساس دفاعیات و مدارکی که ارائه دادند و گزارش سازمان بازرسی ، قرار منع تعقیب در بازپرسی ویژه جرایم کارکنان دولت صادر شد.

🔸 پرونده برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری ۲ گرگان فرستاده شد.

🔸 تعلل در پاسخ هیئت گزارش ملی سیلاب درباره بخش دوم گزارش که در باب قصور ارگان های مختلف بود علت طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.