شناسایی سود فضایی در این سهم پرحاشیه؛ 🔶️پترول با مدبران صعود کرد 🔸️نماد برتر- «پترول» که مدت ها در توقیف به سر می برد امروز صورت های مالی سال 1400 خود را منتشر کرد و خبر از سودی تکرارنشدنی داد. 🔸️به گزارش نماد برتر، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان صورت های مالی دوره 3 ماهه […]

شناسایی سود فضایی در این سهم پرحاشیه؛

🔶️پترول با مدبران صعود کرد

🔸️نماد برتر- «پترول» که مدت ها در توقیف به سر می برد امروز صورت های مالی سال 1400 خود را منتشر کرد و خبر از سودی تکرارنشدنی داد.

🔸️به گزارش نماد برتر، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به مرداد سال 99 را منتشر کرد و خبر از جهش فوق العاده 45800 درصدی سودآوری دارد.