افزایش ظرفیت نیروگاه شهید رجایی
افزایش ظرفیت نیروگاه شهید رجایی
تولید ۴میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهیدرجایی

در ۴ماهه سال جاری، ۴میلیارد و ۷۶میلیون و۱۱۸هزارکیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
از این میزان انرژی، ۱میلیارد و ۸۳۵میلیون و ۸۸۴هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۲میلیارد و ۲۴۰میلیون و ۲۳۴هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
در بازه زمانی ۴ماهه امسال، از این میزان انرژی، ۵۵درصد، سهم تولید واحدهای بخاری و ۴۵درصد هم سهم تولید واحدهای سیکل ترکیبی بوده است.
معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه، هرساله با پایان فصل گرما و در پی آن، کاهش تقاضای مصرف برق در کشور، اقدام به تدوین برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه می کند.
برنامه های تعمیرات واحدها که برای کسب آمادگی تولید برق پایدار در طول سال، به ویژه فصل پرمصرف تابستان عملیاتی می شود، از ابتدای مهر هرسال، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد از آن ادامه می یابد.
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱۳واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی بالا برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان امسال برخوردار است.