جهش اروپا در انرژی با محور هیدروژن
جهش اروپا در انرژی با محور هیدروژن
هفته گذشته اپراتورهای انتقال گاز از سراسر اروپا چشم انداز چگونگی ایجاد "زیرساخت هیدروژن اروپا" را ارائه دادند که می تواند این گاز را به سراسر قاره برساند.

به گزارش نبض انرژی، گاز هیدروژن به عنوان محصول  جانبی در فرایندهای صنعتی و تولید برق تولید می شود و خود آن نیز  می تواند به عنوان سوخت استفاده شود. از آنجا که این گاز می تواند به عنوان محصول جانبی انرژی تجدیدپذیر (به اصطلاح “هیدروژن سبز”) تولید شود ، به عنوان یک سوخت بدون کربن یا با کربن اندک شناخته شده است. حتی می توان از هیدروژن به منظور کسب انرژی بیشتر از سوختهای  فسیلی سنتی (به اصطلاح “هیدروژن قهوه ای یا خاکستری”) استفاده کرد.  با این وجود شرکت ها در مورد چگونگی استخراج ، حمل و نقل و ذخیره آن ، در مراحل اولیه تحقیق و توسعه هستند.

هفته گذشته اپراتورهای انتقال گاز از سراسر اروپا چشم انداز چگونگی ایجاد “زیرساخت هیدروژن اروپا” را ارائه دادند که می تواند این گاز را به سراسر قاره برساند.

به منظور انتقال هیدروژن می توان از خطوط لوله گاز موجود استفاده کرد و صرفا تغییرات جزئی لازم است. با این حال داشتن زیرساخت اختصاصی خط لوله هیدروژن ، چارچوب قابل اطمینانی  برای انتقال  خواهد بود. این شبکه بطور خاص خوشه های صنعتی را که می توانند هیدروژن تولید و استفاده کنند و نیز مزارع بادی فراساحلی و نیروگاه های خورشیدی را به هم متصل می کند.

بر اساس نتیجه گیری این سند چشم انداز،  هزینه ساخت این شبکه نسبت به حجم پیش بینی شده بازار هیدروژن ناچیز خواهد بود. طبق برآوردهای اولیه، تکمیل این شبکه تا سال 2040 بین 27 تا 64 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت، و ظرفیت انتقال  آن از میزان تقاضای هیدروژن سالانه اروپا در آن زمان – به میزان  1،130 تراوات ساعت (TWh)-  بیشتر خواهد بود.

بر اساس  این طرح تا سال 2030، 6،800 کیلومتر خط لوله تکمیل میشود که خوشه های صنعتی  محلی تولید هیدروژن را به یکدیگر متصل می کند این شبکه  تا سال 2035 به مراکز جمعیتی متصل می شود. تا سال 2040 ، 22900 کیلومتر خط لوله اختصاصی هیدروژن از سوئد تا سیسیل ایتالیا  ساخته می شود.

در اوایل ماه جاری، کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، استراتژی هیدروژن این اتحادیه را اعلام کرد که در آن برنامه ریزی شده است تا سال 2024 هیدروژن سبز اروپا به 1 میلیون تن و  تا سال 2030 به 10 میلیون تن توسعه یابد. این استراتژی مکانیسم لازم برای تامین مالی این پروژه را تعریف می کند. همچنین  بر اساس این استراتژی “اتحادیه هیدروژن پاک” شناسایی پروژه ها به منظور دریافت بودجه اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت.

با این حال فعالان زیست محیطی در خصوص توسعه شبکه توزیع  هیدروژن  ابراز تردید کرده اند. به عقیده آنها این طرح بهانه شرکت های گازی جهت توجیه ساخت خطوط لوله گاز است  که می توانند برای انتقال گاز فسیلی نیز بکار روند.

منبع: نشریه فوربز