فعال شدن مسیر ایران با قراداد ایران و چین
فعال شدن مسیر ایران با قراداد ایران و چین
قراداد تجاری با چین ضمن اینکه بازار چین را در اختیار حوزه فولاد و انرژی ایران قرار میدهد به انتقال انرژِ از مسیر ایران کمک میکند. اکنون در شرایط تحریم شدید کشتی های چینی نیز در این زمینه موثرند.

به گزارش نبض انرژی قرارداد گسترده تجاری با چین میتواند راهگشای حل مشکل انتقال انرژی از مسیر ایران باشد. یک مقام مطلع در این زمینه به نبض انرژی خبر داد که با اجرایی شدن این قرارداد انتقال انرژی از مسیر ایران میسر میشود. طی دهه های اخیر مخالفت همه جانبه آمریکا با ایران مانع تحقق این امر مهم شده است. مسیر ایران بهترین راه انتقال انرژی منطقه است. تحریم گسترده و پیگیری سیاست همه چیز بدون ایران از سوی امریکا نه تنها مسیر ایران را غیر فعال کرده بلکه ایران را از حضور در پروژه های منطقه ای انتقال نفت و گاز به جهان باز داشته است.

از نظر وی دوران خط لوله سپری شده است و امروزه انتقال نفت و گاز از طریق کشتی از راه دریا برترین روش است. از نظر عموم کارشناسان ایران ارزان ترین و نزدیک ترین و در عین حال امن ترین مسیر انتقال نفت و گاز حوزه خزر و آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به جهان است. ضمنن اینکه به دلیل اتصال جغرافیایی با منطقه اولویت حضور در خطوط لوله را اشته است. ولی به دلیل مخالفت امریکا ایران در هیچ پروژه ای شرکت داده نشده است.

اکنون قرارداد تجاری با چین میتواند زمینه را برای انتقال انرژی از مسیر ایران و عرضه به جهان فراهم کند. این منبع آگاه افزود قراداد تجاری با چین ضمن اینکه بازار چین را در اختیار حوزه فولاد و انرژی ایران قرار میدهد به انتقال انرژِ از مسیر ایران کمک میکند. اکنون در شرایط تحریم شدید کشتی های چینی نیز در این زمینه موثرند.