کشف یک میدان گازی بزرگ در آبهای مصر
کشف یک میدان گازی بزرگ در آبهای مصر
شرکت های بزرگ نفتی انی، بریتیش پترولیوم و توتال توانسته اند با موفقیت یک اکتشاف جدید گاز طبیعی در آب های کم عمق مصر داشته باشند که ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۸۰۰ بشکه میعانات گازی را در روز دارد.

به گزارش نبض انرژی، شرکت های بزرگ نفتی انی، بریتیش پترولیوم و توتال توانسته اند با موفقیت یک اکتشاف جدید گاز طبیعی در آب های کم عمق مصر داشته باشند. به این ترتیب، ذخایر عظیم گاز طبیعی مصر افزایش خواهد یافت.

شرکت انی اعلام کرد تخمین زده می شود چاه بشروش ظرفیت تولید 100 میلیون فوت مکعب گاز و 800  بشکه میعانات گازی را در روز داشته باشد.

شرکت انی ایتالیا با 37.5 درصد سهم، یکی از اپراتورهای امتیاز «نورث الحمد» است یعی منطقه‌ای که چاه بشروش در آن قرار دارد. سهم شرکتهای بریتیش پترولیوم و توتال هم به ترتیب 37.5 و 25 درصد است.

این شرکتها به دنبال توسعه این منطقه و اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه اکتشاف خود به تحقیقات هیدروکربن در این منطقه هستند و این اکتشاف جدید استراتژی آنها را توجیه می‌کند چون این منابع نفتی هزینه توسعه ای پایینی دارند و به سرعت به تولید می‌رسند.

طی سالهای اخیر ،مصر در مرکز اکتشاف گاز طبیعی در شرق مدیترانه قرار داشته است. شرکت انی در 2015 میدان گازی بزرگ زهر را کشف کرد که بزرگترین اکتشاف گاز در مدیترانه بود.

انی اپراتور میدان گازی زهر است و 50 درصد سهم آن را در اختیار دارد. 30 درصد از سهام این میدان گازی متعلق به شرکت رزنفت روسیه است و بریتیش پترولیوم و شرکت مبادله هرکدام 10 درصد سهم دارند.

میدان گازی زهر نقش بزرگی در خودکفایی مصر در تولید گاز طبیعی مایع و عدم نیاز به واردات آن بازی می کند.

منبع: تسنیم