افزایش مصرف آب همزمان با کاهش بارش‌ها و گسترش کرونا
افزایش مصرف آب همزمان با کاهش بارش‌ها و گسترش کرونا
در حالی همزمان با افزایش دمای هوا در کشور میزان بارش‌ها در سال آبی جاری با کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده که به دلیل تداوم بیماری کرونا میزان مصرف آب نیز با افزایش همراه است.
در حالی همزمان با افزایش دمای هوا در کشور میزان بارش‌ها در سال آبی جاری با کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده که به دلیل تداوم بیماری کرونا میزان مصرف آب نیز با افزایش همراه است.
به گزارش نبض انرژی، میزان بارش‌های کشور در آخرین روزهای تیرماه در مقایسه با سال گذشته همچنان با کاهش همراه است به گونه‌ای که از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا ۲۹ تیر، ۳۰۹.۲ میلیمتر بارندگی در سطح کشور به ثبت رسید و این درحالی است که پارسال و در همین زمان مشابه میزان بارش‌ها به عدد۳۳۶.۹ میلیمتر رسیده بود که نشان از کاهش هشت درصدی دارد.
میزان بارش‌ها در عین حال نسبت به دوره درازمدت ۵۱ ساله بارشد ۲۸ درصدی همراه شده است .کاهش بارش‌ها در کشور درحالی رخ داده که به دلیل شیوع بیماری کرونا و مرحله دوم آن میزان مصرف آب به شدت افزایش دارد.
یکی از مهمترین موارد در حفظ سلامتی در مقابل بیماری کرونا شست و شوی مداوم دست‌ها است و بر این اساس روند مصرف آب در کشور افزایشی شده و این درحالی است که به گفته «رضا اردکانیان» وزیر نیرو تامین آب تنها وابسته به موجودی مخازن سدها نیست بلکه به ظرفیت تصیفیه‌خانه‌ها هم ارتباط دارد بنابراین رعایت مدیریت مصرف در این شرایط از ضروریات است.
گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه خزر از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۹ تیر ماه به رقم ۴۴۷.۲ میلیمتر رسیده و این درحالی است که میزان بارش‌های این حوضه اصلی آبریز کشور۵۳۶.۲ میلیمتر بود.
میزان بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم تا ۲۹ تیرماه به ۴۴۲.۱ میلیمتر رسید و پارسال ۵۳۳.۱ میلیمتر بارش داشت.
وضعیت بارش‌ها در حوضه اصلی دریاچه ارومیه تا ۲۹ تیر ماه به رقم ۳۵۷.۹ میلیمتر و در مدت مشابه پارسال ۴۹۱ میلیمتر بود.
حوضه آبریز قره قوم هم تا ۲۹ تیرماه۲۸۶.۸ میلیمتر داشت که میزان بارش‌های آن ۳۱۰.۲ میلیمتر در سال گذشته به ثبت رسیده است.
منبع: ایرنا