ارائه پلتفرمی برای ارزیابی اثرات نانوذرات پلاستیکی بر محیط زیست
ارائه پلتفرمی برای ارزیابی اثرات نانوذرات پلاستیکی بر محیط زیست
به تازگی پلتفرمی به‌منظور مطالعه تاثیر میکرو و نانوذرات پلاستیکی بر سلامت انسان و محیط زیست ارائه شده‌است که می‌توان از آن برای سنجش اثرات بالقوه این دسته از مواد استفاده کرد.
به تازگی پلتفرمی به‌منظور مطالعه تاثیر میکرو و نانوذرات پلاستیکی بر سلامت انسان و محیط زیست ارائه شده‌است که می‌توان از آن برای سنجش اثرات بالقوه این دسته از مواد استفاده کرد.