ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور
ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور
مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان خردادماه امسال به ۸۲۵ مگاوات رسیده و ۸۲۱ مگاوات ظرفیت جدید نیز در حال احداث است.
مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان خردادماه امسال به ۸۲۵ مگاوات رسیده و ۸۲۱ مگاوات ظرفیت جدید نیز در حال احداث است.
به گزارش نبض انرژی، میزان برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تا پایان خردادماه امسال براساس تازه‌ترین گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران به چهار میلیارد و ۸۷۶ میلیون کیلووات ساعت رسیده‌است.
استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تا پایان خردادماه صرفه جویی یک هزار و ۷۶ میلیون لیتری در مصرف آب به همراه داشته است.
انرژی‌های تجدیدپذیرو بهره‌وری برق توانسته‌اند تا پایان خردادماه امسال ۴۵۵ میلیون کیلووات ساعت کاهش تلفات در شبکه برق به همراه داشته باشند.
میزان صرفه‌جویی در مصرف 
با کمک بهره‌گیری از انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق تا آخر خردادماه به یک هزار و ۳۸۵ معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی رسید.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان خردادماه امسال از انتشار سه هزار و ۳۱۶ هزارتن گاز گلخانه‌ای در کشور جلوگیری کرده است.
آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران نشان می‌دهد تا پایان خردادماه امسال سهم انرژی‌های خورشیدی در تولید برق کشورمان با ۶۳ نیروگاه ۴۴ درصد، انرژی بادی با ۲۰ نیروگاه سهمی ۳۴ درصدی، نیروگاه‌های برق آبی سهمی ۱۲ درصدی، تولید برق از بازیافت حرارتی توربین‌های انبساطی دو درصد و زیست توده یک درصد است.
انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق تا پایان خردادماه امسال موفق به جذب سرمایه گذاری غیردولتی به میزان ۱۴۳۰۸۰ میلیارد ریال شده‌اند.
منبع: ایرنا