به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها
به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها
بر اساس یک مطالعه جدید، اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا نکند درختان مانگرو (که در اقلیم های گرم یافت می شوند) از افزایش سطح دریا ها تا سال 2050 زنده نخواهند ماند.
بر اساس یک مطالعه جدید، اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا نکند درختان مانگرو (که در اقلیم های گرم یافت می شوند) از افزایش سطح دریا ها تا سال 2050 زنده نخواهند ماند.
به گزارش نبض انرژی، جنگل های مانگرو مقادیر زیادی کربن را ذخیره کرده و به محافظت از خطوط ساحلی و فراهم آوردن زیستگاه برای ماهی ها و گونه های دیگر جانوری کمک می کنند.
یک تیم بین المللی به سرپرستی دانشگاه مک کواری در استرالیا، با استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی رسوب 10،000 سال گذشته، احتمال بقای این درختان را براساس نرخ های افزایش سطح دریا تخمین زد.
وقتی نرخ ها از 6 میلی متر در سال فراتر رفت، دانشمندان دریافتند که رشد مانگروها در اثر افزایش سطح آب متوقف می شود. با افزایش سطح دریا کمتر از 5 میلی متر در سال، (سناریوی انتشار کم) به احتمال زیاد مانگرو ها زنده می مانند
حدود 80 گونه درخت مانگرو در جهان وجود دارد که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کنند.
براساس اعلام اداره ملی اقیانوس شناسی و اتمسفر آمریکا، جنگل های مانگرو خطوط ساحلی را تثبیت می کنند و فرسایش ناشی از طوفان ها، جریان های آبی، امواج و جزر و مد را کاهش می دهند.
سیستم پیچیده ریشه مانگرو جنگل ها را برای ماهیان و موجودات دیگر که به دنبال غذا و پناهگاه هستند، جذاب می کند. تنها در پناهگاه دریایی ملی فلوریدا، مانگرو ها در بیش از 1800 مایل خط ساحلی قرار دارند.
منبع: زیست آن لاین