توليد بيش از 74 هزار مگاوات ساعت انرژي پاك در نيروگاه هاي تجديدپذير گيلان
توليد بيش از 74 هزار مگاوات ساعت انرژي پاك در نيروگاه هاي تجديدپذير گيلان
مدير دفتر بازار برق شركت برق منطقه اي گيلان گفت: از 5 نيروگاه تجديد پذير استان گيلان در ارديبهشت امسال، 74 هزار و 705 مگاوات ساعت انرژي برق توليد شد.
مدير دفتر بازار برق شركت برق منطقه اي گيلان گفت: از 5 نيروگاه تجديد پذير استان گيلان در ارديبهشت امسال، 74 هزار و 705 مگاوات ساعت انرژي برق توليد شد.
به گزارش نبض انرژی، “محسن بابازاده” افزود: پنج نيروگاه تجديد پذير آبي و بادي، شامل؛ نيروگاه هاي سد آبي تاريك، سد سفيد رود، برق آبي سينه هوني تالش و برق آبي شهر بيجار و نيروگاه بادي منجيل در ارديبهشت سال 1399 توانستند 74 هزار و 705 مگاوات ساعت انرژي برق توليد كنند و تحويل شبكه سراسري دهند.
بابازاده در خصوص مزاياي اين نيروگاه ها گفت: توليد انرژي پاك باعث عدم انتشار گازهاي گلخانه اي در مراحل توليد برق و آلوده نكردن محيط زيست مي شود.
منبع توانیر