ترانسفورماتور پست انتقال شیخ بهایی تولید و آماده بهره‌برداری شد
ترانسفورماتور پست انتقال شیخ بهایی تولید و آماده بهره‌برداری شد
با هدف عبور مطمئن از اوج مصرف تابستان 99 و افزایش اطمینان شبکه برق به ویژه در محدوده مرکز و شمال شهر تهران، ترانسفورماتور ولتاژ 230 کیلوولت GIS پست انتقال شیخ بهایی پس از یک سال تلاش، به دست توانمند متخصصان داخلی مجددا تولید و آماده بهره‌برداری شد.
با هدف عبور مطمئن از اوج مصرف تابستان 99 و افزایش اطمینان شبکه برق به ویژه در محدوده مرکز و شمال شهر تهران، ترانسفورماتور ولتاژ 230 کیلوولت GIS پست انتقال شیخ بهایی پس از یک سال تلاش، به دست توانمند متخصصان داخلی مجددا تولید و آماده بهره‌برداری شد.
به‌گزارش نبض انرژی، مدیر امور انتقال نیروی دو تهران با اشاره به هزینه‌های بالا و دشواری‌های موجود جهت خرید و انتقال تجهیز به کشور به دلیل تحریم‌های موجود و اعلام عدم امکان تعمیر ویا ساخت مجدد توسط شرکت سازنده خارجی، اظهار داشت: در سال گذشته ترانسفورماتور ولتاژ 230 کیلوولت GIS معیوب مربوط به ترانسفورماتور قدرت 230/63 کیلوولت T3، پس از بررسی‌های فراوان در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های تدوین شده جهش تولید درسال جاری در برق منطقه‌ای تهران، سرانجام با تکیه بر تخصص شرکت‌ها و نیروهای داخلی در امر ساخت و تعمیر پست‌های GIS، ترانسفورماتور پست یاد شده تولید و آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای معتبر داخلی و جهانی انجام شد.
وی این پروژه را حاصل همکاری و هم‌افزایی دفتر فنی انتقال، امور انتقال نیروی دو تهران و شرکت‌های توسکات خراسان و متانیر ذکر کرد و ادامه داد: با بهره‌برداری از این ترانسفورماتور ولتاژ، قابلیت اطمینان شبکه مرکز و شمال پایتخت در بخش حفاظت الکتریکی ارتقا یافت و خوشبختانه به­‌منظور گذر مطمئن، قبل از اوج مصرف برق در سال 99 برق‌دار و مورد بهره برداری قرار گرفت.
پست انتقال شیخ بهایی به عنوان تنها پست 400 کیلوولت در محدوده درون شهر تهران، در ضلع جنوبی اتوبان همت واقع شده است.
منبع: ایلنا