به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است
به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است
مدیرعامل گروه پتروپارس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی گفت: عملیات به آب اندازی و برپا کردن جکت، عملیاتی پیچیده و حساس است که باید با دقت بالایی انجام شود و تمام ارکانی که این کار را انجام می دهند با هم هماهنگ باشند.
مدیرعامل گروه پتروپارس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی گفت: عملیات به آب اندازی و برپا کردن جکت، عملیاتی پیچیده و حساس است که باید با دقت بالایی انجام شود و تمام ارکانی که این کار را انجام می دهند با هم هماهنگ باشند.

به گزارش نبض انرژی، مهندس مسعودی، مدیرعامل گروه پتروپارس با حضور در موقعیت B11 بر نحوه اجرای عملیات به آب اندازی جکت مذکور نظارت می کرد، در مورد نحوه به آب اندازی این ابرسازه گفت: در زمان بارگیری جکت توسط ریل بر روی شناور حمل کننده قرار گرفته و مهارسازی شد. اکنون در زمان به آب اندازی از طریق همان ریل ها جکت تا مرکز ثقل خود جابجا می شود و پس از گذشتن از مرکز سقل به داخل آب می رود.

وی با بیان اینکه جکت توسط مخازن هوایی که به آن متصل شده است بر روی آب شناور می شود، گفت: پس از آن با کشیدن جکت، آن را به موقعیت نصب در B11 منتقل می کنند. در آنجا یک جرثقیل یا کرین 3000 تنی عملیات دشوار برپا کردن جکت را انجام خواهد داد و چهار پایه آن را در منطقه تعیین شده در کف دریا قرار می دهد.

مهندس مسعودی در پایان گفت: با استقرار پایه های جکت در کف دریا عملیات نصب و تثبیت آن از طریق چهار رشته شمع آغاز خواهد شد تا سازه آماده اجرای عملیات حفاری شود.

منبع:پترو پارس