عملیاتی شدن استعلامات دوسویه آب و برق
عملیاتی شدن استعلامات دوسویه آب و برق
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت از بارگذاری اطلاعات 2 هزار و 48 حلقه چاه در سیستم ساماب در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه در انرژی و ساماندهی و ایجاد تعادل در مصرف آب و برق، خبر داد
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت از بارگذاری اطلاعات 2 هزار و 48 حلقه چاه در سیستم ساماب در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه در انرژی و ساماندهی و ایجاد تعادل در مصرف آب و برق، خبر داد.
به گزارش نبض انرژی، “علیرضا سنجری نیا” در چهارمین جلسه دولت الکترونیک که با محوریت موضوع عملیاتی کردن استعلامات دوسویه آب و برق تشکیل گردید، با بیان این مطلب اظهار کرد: انجام استعلامات دو سویه آب و برق یکی از نیازهای شرکت آب منطقه ای تهران در راستای تحقق اهداف سازمانی شرکت می باشد.
وی افزود: با پیگیری ها و هماهنگی های به عمل آمده در ماه های اخیر با شرکت توزیع برق استان تهران زمینه های اجرایی شدن تعاملات دو سویه مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس در گام اول وب سرویس راه اندازی و در  اختیار کاربران قرار می گیرد و اطلاعات 2 هزار و 48 حلقه چاه در این سامانه بارگذاری می شود.
سنجری نیا با تاکید بر ارتقا تعاملات بین دستگاهی تصریح کرد: در راستای تکمیل این پروژه مقررشد، اطلاعات بقیه چاه های استان نیز پس از تجهیز به کنتور هوشمند به سامانه اطلاعاتی افزوده شوند.
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت در پایان خاطر نشان کرد: تحقق میز خدمت الکترونیکی و بررسی اتخاذ رویه های الکترونیکی برای انجام استعلامات دو سویه صنعت آب و برق از گام های مهم در راستای توسعه دولت الکترونیک  می باشد.
گفتنی است، در این جلسه سرپرست حوزه فنآوری اطلاعات، مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت و همچنین نماینده شرکت تحلیلگران زاگرس و نماینده شرکت پدیده سازا از طریق ارتباط ویدیویی به ارائه نظرات خود در خصوص ایجاد این تعامل در بستر برنامه ساماب پرداختند.
منبع: شرکت آب منطقه ای تهران