آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید
آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید
نماینده مردم زابل با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.
نماینده مردم زابل با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.
به گزارش نبض انرژی، حبیب‌الله دهمرده ، درباره وضعیت تامین آب سیستان و بلوچستان بعد از بارندگی‌های اخیر در استان، اظهار داشت: در سیستان بارندگی اثر آنچنانی روی تامین آب کشاورزی ندارد چون به طور ماکزیمم 50 تا 70 میلی‌متر بارش داشتیم که کفاف کشت دیم را نمی‌دهد، باید آبیاری کشاورزی در استان غرقابی باشد که این میزان بارندگی مناسب نیست.
وی با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.
نماینده مردم زابل در مجلس خاطرنشان کرد: برای تامین آب کشاورزی باید در شهریور ماه بارندگی داشته باشیم تا کشاورزان بتوانند به کشت گندم و جو که پایه اصلی کشاورزی منطقه است، بپردازند، میزان آب موجود فقط در حد تامین کشت صیفی‌جات است.
وی با بیان اینکه افغان‌ها همچنان سهم ایران را از آب هیرمند بدرستی نمی‌دهند، تصریح کرد: فقط زمانی که بارندگی زیاد باشد و سدهای احداث شده در افغانستان سرریز کنند، آب به ایران روانه می‌شود.
دهمرده یادآور شد: در حال حاضر از ظرفیت 10 میلیارد متر مکعبی هامون فقط کمی بیش از یک میلیارد متر مکعب موجودی آب داریم که البته نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری است.
منبع‌:مهر