افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی
افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی
عقب نشینی قیمت جهانی دراغلب محصولات پتروشیمی سبب شد تا افزایش نرخ دلار نیمایی در نرخ گذاری محصولات پتروشیمی چندان موثر نباشد.
عقب نشینی قیمت جهانی دراغلب محصولات پتروشیمی سبب شد تا افزایش نرخ دلار نیمایی در نرخ گذاری محصولات پتروشیمی چندان موثر نباشد.
به گزارش نبض انرژی، طبق روال یکشنبه های هر هفته، دفتر توسعه صنایع پایین دستی قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 21 اردیبهشت ماه اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار نیمایی در نظر گرفته شده برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی برابر 13956 تومان است که افزایش 0.4 درصدی نسبت به هفته گذشته داشته که این رقم بالاترین نرخ دلار نیمایی تا کنون بوده است.
اما نرخ های پایه ارائه شده از سوی دفتر صنایع پایین دستی حکایت از کاهش عمده قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به هفته گذشته دارد و دلیل عمده آن افت قیمت جهانی مواد پتروشیمی است.
در این بین استایرن بوتادین با افت 6.7درصد و پس از آن سبکخطی با 4.7 درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
از سویی دیگر پی وی سی و سنگین خطی هرکدام با 4.18 و 3.16 درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
برای دریافت لیست کامل قیمت ها کلیک کنید.
منبع: اقتصاد آنلاین