روند متفاوت بارش‌ها در کشور
روند متفاوت بارش‌ها در کشور
میانگین میزان بارش‌های کشور با رشدی ۵.۷ درصدی نسبت به ابتدای هفته جاری(بابارش۴۳.۶ میلیمتری ) در حالی به رقم ۴۹.۳ میلیمتر رسید که در مقایسه با میانگین دوره درازمدت ۵۱ ساله (۴۰.۲ میلیمتر) رشدی ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش نبض انرژی، میزان بارش‌هادر کشور تا دوازدهمین روز آذرماه ۴۹.۳ میلیمترشده است و این درحالی‌است که پارسال و براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب، در همین بازه زمانی ۷۷.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود که رشد منفی را نشان می‌دهد.

بارش ثبت شده در حوضه آبریز دریای خزر تا روز دوازدهم آذر۱۱۶ میلیمتر است، پارسال این حوضه در همین زمان ۱۳۳ میلیمتر بارندگی داشت که نسبت به پارسال رشد منفی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با میانگین دوره ۵۱ ساله که ۱۱۰.۵ میلیمتر بارندگی داشت از رشد۵درصدی برخودار شده است.

میزان بارش‌ها درحوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم تا روز دوازدهم آذرماه ۶۷.۳ میلیمتر است که نسبت به بارش‌های پارسال این حوضه در همین زمان (۱۴۹.۶ میلیمتر) رشد منفی دارد.

دریاچه ارومیه به عنوان یکی دیگر از حوضه‌های آبریز اصلی کشور تا روز دوازدهم آذرماه ۳۷.۷ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده که میزان بارش‌های آن نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش ۸۵.۸ میلیمتر رشد منفی را نشان می‌دهد.

وضعیت بارش‌ها درحوضه آبریز فلات مرکزی نیز تا دوازدهمین روز آذرماه با ثبت ۳۱.۲ میلیمتر بارندگی نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۸.۲ میلیمتر بارندگی داشت رشد منفی را تجربه می‌کند.

اما وضعیت بارش درحوضه آبریز مرزی شرق دردوازدهمین روز آذرماه سرنوشت دیگرگونه با حوضه‌های آبریز پیشین دارد. میزان بارش‌های این حوضه درحالی به رقم ۲۰ میلیمتر رسیده که پارسال و در همین بازه زمانی تنها ۹.۴ میلیمتر بارندگی داشت که بارش‌های امسال آن نسبت به پارسال بارشد ۱۱۳درصدی روبرو شده و در مقایسه با میانگین ۵۱ ساله هم از رشدی ۱۳۲ درصدی برخودار شده درحالی که میزان بارش‌های دوره بلند مدت آن ۸.۶ میلیمتر بود.

بارندگی‌های حوضه آبریز قره قوم هم مطلوب نبوده‌است به گونه‌ای که میزان بارش‌های این حوضه تا روز دوازدهم آذرماه امسال به رقم ۳۲.۱ میلیمتر رسیده، درحالی‌که پارسال این حوضه بارش ۵۸ میلیمتری را تجربه کرده بود و این بیانگر رشد منفی بارش‌ها در این حوضه است.