دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها هور العظیم - نبض انرژی | NabzeEnergy
دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم

مقصران خشک شدن تالاب هورالعظیم را نه در سد سازیهای داخلی بلکه باید در اقدامات کشورهای همسایه و در نهایت اقدامات زهکشی دولت صدام با اهداف سیاسی و نظامی عنوان کرد.