پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها همایش سراسری - نبض انرژی | NabzeEnergy
نابودی سالانه ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشور با فرسایش خاک ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

نابودی سالانه ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشور با فرسایش خاک

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت : فرسایش خاک ناشی از خشکسالی سالانه حدود 400 هزار هکتار از اراضی کشور را از بین می برد.