پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها نیکو - نبض انرژی | NabzeEnergy
سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

سپهری مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران شد

مدیرعامل نیکو طی حکمی سپهر سپهری را که پیش از این مدیر عامل شرکت ملی حفاری بوده، به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران منصوب کرد.