دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها نیروگاه کارون - نبض انرژی | NabzeEnergy
آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون۴ ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

آزمون عملی خودراه‌انداز واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون۴

آزمون عملی فرآیند خودراه‌اندازی واحدهای برق‌آبی نیروگاه کارون‌4 برای اولین بار با کمک کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان انجام شد.