پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها نشت چاه های نفت - نبض انرژی | NabzeEnergy
تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا

با ۱۵ ساله شدن طولانی ترین نشتی نفت دریایی در تاریخ، دولت فدرال آمریکا تصمیم دارد جلوی نشتی چاههای نفت را بگیرد.