پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها میر محمد صادقی - نبض انرژی | NabzeEnergy
تخریب ۲۸ سازه غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

تخریب ۲۸ سازه غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود

28 سازه غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه زاینده‌رود با دستور قضایی تخریب شد.