چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مهندس جهانگیر دهقانی - نبض انرژی | NabzeEnergy
انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران

اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدنداعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدند؛