چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - نبض انرژی | NabzeEnergy
برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شددومین مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری به‌منظور توانمندسازی نیروها و هماهنگی شرکت‌ها در مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.