پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها منطقه مازندران - نبض انرژی | NabzeEnergy
نرسیدن آب به پروژه‌های مازندران ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

نرسیدن آب به پروژه‌های مازندران

مشکل تامین آب واحدهای صنعتی در حال ساخت در مازندران تبدیل به معضلی شده که نارضایتی بیشتر تولیدکنندگان را به همراه داشته است.