پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مسعود صادقی - نبض انرژی | NabzeEnergy
دوام شبکه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در کار برق‌رسانی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دوام شبکه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در کار برق‌رسانی

مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير، همزمان با گسترده شدن بارش‌ها، آخرين وضعيت شبكه برق كشور را تشریح کرد.