دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مذاکره با هند - نبض انرژی | NabzeEnergy
مذاکرات برای توسعه میدان مشترک فرزاد B ادامه دارد ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛

مذاکرات برای توسعه میدان مشترک فرزاد B ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ادامه مذاکره با هندی ها برای توسعه میدان گازی فرزادB خبر داد.