دوشنبه, ۳۱ تیر , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران - نبض انرژی | NabzeEnergy
جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی

دومین نشست کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان با حضور اعضای کمیته راهبری و کمیته تخصصی برگزار شد