چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مدیریت منابع اب ایران - نبض انرژی | NabzeEnergy
هیچ انتقال آبی به ضرر مردم نیست ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

هیچ انتقال آبی به ضرر مردم نیست

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه "هشتک "نه به انتقال آب" از ناآگاهی است"، گفت: هیچ انتقال آبی که منجر به ضرر به مردم منطقه اصلی شود، کلید نخواهد خورد.