چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مدیریت اچ‌اس‌یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی - نبض انرژی | NabzeEnergy
طرح صلاحیت حرفه‌ای در مشاغل اچ‌اس‌یی صنعت پتروشیمی اجرا می شود ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

طرح صلاحیت حرفه‌ای در مشاغل اچ‌اس‌یی صنعت پتروشیمی اجرا می شود

سرپرست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌یی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح صلاحیت حرفه‌ای باید در مشاغل اچ‌اس‌یی صنعت پتروشیمی اجرا شود.