چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های عرضه سوخت - نبض انرژی | NabzeEnergy
خودکفایی ۹۰ درصدی در زمینه تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

خودکفایی ۹۰ درصدی در زمینه تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: حدود ۹۰ درصد تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت (بنزین، گازوئیل و گاز) داخلی‌سازی شده و امکان صادرات آنها به کشورهای همسایه فراهم است.