پنج شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها محمد نوریفرد - نبض انرژی | NabzeEnergy
توجه شرکت پایانه‌های نفتی به مسئولیت اجتماعی ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

توجه شرکت پایانه‌های نفتی به مسئولیت اجتماعی

مدیر خدمات و پشتیبانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر ضرورت توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی درمناطق عملیاتی نفت و گاز تاکید کرد و گفت: شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم از این مسئله غافل نبوده و آن را در اولویت قرار داده است.