چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها عضو کمیسیون انرژی مجلس - نبض انرژی | NabzeEnergy
نقشی کلیدی صنعت نفت در اقتصاد کشور ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

نقشی کلیدی صنعت نفت در اقتصاد کشور

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: صنعت نفت در اقتصاد کشور دارای نقش کلیدی است و می‌تواند به رونق کسب و کار و همچنین خروج از رکود اقتصادی بینجامد، به شرط آنکه به توانمندی‌ها و فناوری‌های روزآمد دنیا مجهز شود.