دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها صنعت نفت وگاز - نبض انرژی | NabzeEnergy
کمبود زنان در صنعت نفت وگاز ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

کمبود زنان در صنعت نفت وگاز

در حالی که زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند تنها در ۱۵ درصد صنعت نفت و گاز سهیم هستند.