چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها رئیس قوه قضاییه - نبض انرژی | NabzeEnergy
توقف حکم برداشت ۵۰ میلیارد تومانی برادر مدیر نفتی از حساب شرکت ملی نفت ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

توقف حکم برداشت ۵۰ میلیارد تومانی برادر مدیر نفتی از حساب شرکت ملی نفت

رئیس قوه قضائیه راسا و عطف به دستور قبلی خود در جایگاه مدعی‌العموم و قاضی القضات مانع از خروج پول از حساب‌های قوه قضائیه و اجرای احکام و واریز به حساب پیمانکار شده است.