یکشنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۸
بایگانی‌ها حسین امیری خامگانی - نبض انرژی | NabzeEnergy
صنعت نفت؛نبض توسعه کشور ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد؛

صنعت نفت؛نبض توسعه کشور

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صنعت نفت را نبض اقتصاد کشور دانست و گفت: بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می‌کند و این بخش در اقتصاد کشور دارای نقش مسلط است.